BEWARE MOVING MACHINERY – ระวังอันตรายเครื่องจักรกำลังทำงาน

240.00฿

รหัสสินค้า : WS10-230CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE MOVING MACHINERY – ระวังอันตรายเครื่องจักรกำลังทำงาน
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

 

คำอธิบาย

BEWARE MOVING MACHINERY – ระวังอันตรายเครื่องจักรกำลังทำงาน

ป้าย : WS10-2

รหัสสินค้า : WS10-230CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE MOVING MACHINERY – ระวังอันตรายเครื่องจักรกำลังทำงาน
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top