BEWARE DANGER- ระวังอันตราย

240.00฿

รหัสสินค้า :WS09-220EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE DANGER – ระวังอันตราย
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

BEWARE DANGER – ระวังอันตราย

ป้าย : WS09-2

รหัสสินค้า :WS09-220EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE DANGER – ระวังอันตราย
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top