BEWARE HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง

320.00฿

รหัสสินค้า : WS0720EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

BEWARE HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง

ป้าย : WS07

รหัสสินค้า : WS0720EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top