BEWARE HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง

140.00฿

รหัสสินค้า : WS0720CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

BEWARE HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง

ป้าย : WS07

รหัสสินค้า : WS0720CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top