HIGH VOLTAGE – ไฟฟ้าแรงสูง

320.00฿

รหัสสินค้า : WS07-230EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์HIGH VOLTAGE – ไฟฟ้าแรงสูง
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

HIGH VOLTAGE – ไฟฟ้าแรงสูง

ป้าย : WS07-2

รหัสสินค้า : WS07-230EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์HIGH VOLTAGE – ไฟฟ้าแรงสูง
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top