DANGER HIGH VOLTAGE – ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง

240.00฿

รหัสสินค้า : WS07-120EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์DANGER HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

DANGER HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง

ป้าย : WS07-1

รหัสสินค้า : WS07-120EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์DANGER HIGH VOLTAGE – ระวังไฟฟ้าแรงสูง
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top