BEWARE OBSTACLES – ระวังสิ่งกีดขวาง

320.00฿

รหัสสินค้า : WS04-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE OBSTACLES – ระวังสิ่งกีดขวาง
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

BEWARE OBSTACLES – ระวังสิ่งกีดขวาง

ป้าย : WS04-1

รหัสสินค้า : WS04-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE OBSTACLES – ระวังสิ่งกีดขวาง
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top