BEWARE FORKLIFT – ระวังอันตรายจากรถยก

140.00฿

รหัสสินค้า : WS01-120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE FORKLIFT – ระวังอันตรายจากรถยก
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

BEWARE FORKLIFT – ระวังอันตรายจากรถยก

ป้าย : WS01-1

รหัสสินค้า : WS01-120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์BEWARE FORKLIFT – ระวังอันตรายจากรถยก
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top