EMERGENCY STOP PUSH BUTTON – ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

320.00฿

รหัสสินค้า : SS1530EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์EMERGENCY STOP PUSH BUTTON – ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • ขนาด 30×45 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

EMERGENCY STOP PUSH BUTTON – ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

ป้าย : SS15

รหัสสินค้า : SS1530EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์EMERGENCY STOP PUSH BUTTON – ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • ขนาด 30×45 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top