EMERGENCY STOP PUSH BUTTON – ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

240.00฿

รหัสสินค้า : SS1520EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์EMERGENCY STOP PUSH BUTTON – ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • สติ๊กเกอร์3M ขนาด 20×30 ซ.ม.
  • ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

EMERGENCY STOP PUSH BUTTON – ปุ่มหยุดฉุกเฉิน

ป้าย : SS15

รหัสสินค้า : SS1520EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์EMERGENCY STOP PUSH BUTTON – ปุ่มหยุดฉุกเฉิน
  • สติ๊กเกอร์3M ขนาด 20×30 ซ.ม.
  • ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top