EXIT – ทางออกลูกศรขวา

240.00฿

รหัสสินค้า : SS1420EST

 ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์EXIT – ทางออกลูกศรขวา
  • ขนาด 20×30 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M ENGINEERL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

EXIT – ทางออกลูกศรขวา

ป้าย : SS14

รหัสสินค้า : SS1420EST

 ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์EXIT – ทางออกลูกศรขวา
  • ขนาด 20×30 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M ENGINEERL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top