EXIT – ทางออกลูกศรซ้าย

320.00฿

รหัสสินค้า : SS1330EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์EXIT – ทางออกลูกศรซ้าย
  • ขนาด 30×45 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

EXIT – ทางออกลูกศรซ้าย

ป้าย : SS13

รหัสสินค้า : SS1330EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์EXIT – ทางออกลูกศรซ้าย
  • ขนาด 30×45 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top