FIRE EXIT – ทางหนีไฟลูกศรขวา

320.00฿

รหัสสินค้า : SS0930EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์FIRE EXIT – ทางหนีไฟลูกศรขวา
  • ขนาด 30×45 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียด

FIRE EXIT – ทางหนีไฟลูกศรขวา

ป้าย : SS09

รหัสสินค้า : SS0930EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์FIRE EXIT – ทางหนีไฟลูกศรขวา
  • ขนาด 30×45 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top