ทางหนีไฟ-FIRE EXIT

240.00฿

รหัสสินค้า : SS07-130CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ทางหนีไฟ-FIRE EXIT
  • ขนาด 30×45 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

ทางหนีไฟ-FIRE EXIT

ป้าย : SS07-1

รหัสสินค้า : SS07-130CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ทางหนีไฟ-FIRE EXIT
  • ขนาด 30×45 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์3M COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top