EMERGENCY EXIT -ทางออกฉุกเฉิน

240.00฿

รหัสสินค้า : SS0320EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ EMERGENCY EXIT -ทางออกฉุกเฉิน
  • ขนาด 20×30 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

 

คำอธิบาย

EMERGENCY EXIT -ทางออกฉุกเฉิน

ป้าย : SS03

รหัสสินค้า : SS0320EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ EMERGENCY EXIT -ทางออกฉุกเฉิน
  • ขนาด 20×30 ซ.ม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top