ห้ามทำงานบนที่สูงเกิน 2 m โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน

240.00฿

รหัสสินค้า : PS2320EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ ห้ามทำงานบนที่สูงเกิน 2 m โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

ห้ามทำงานบนที่สูงเกิน 2 m โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน

ป้าย : PS23

รหัสสินค้า : PS2320EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ ห้ามทำงานบนที่สูงเกิน 2 m โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top