DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด

240.00฿

รหัสสินค้า : PS23-130CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด

ป้าย : PS23-1

รหัสสินค้า : PS23-130CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT ENTER INCOMPLETE SCAFFOLDING – ห้ามผ่านนั่งร้านชำรุด
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top