NO DRINKING – ห้ามดื่มน้ำ

140.00฿

รหัสสินค้า : PS15-320CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO DRINKING – ห้ามดื่มน้ำ
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO DRINKING – ห้ามดื่มน้ำ

ป้าย : PS15-3

รหัสสินค้า : PS15-320CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO DRINKING – ห้ามดื่มน้ำ
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • ใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top