NO FORKLIFT – ห้ามรถยกเข้า

240.00฿

รหัสสินค้า : PS1420EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO FORKLIFT – ห้ามรถยกเข้า
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO FORKLIFT – ห้ามรถยกเข้า

ป้าย : PS14

รหัสสินค้า : PS1420EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO FORKLIFT – ห้ามรถยกเข้า
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top