DO NOT USE LIFT – ลิฟท์ขนส่งสินค้าห้ามใช้โดยสาร

480.00฿

รหัสสินค้า : PS13-130CAL

Commercial Grade

 • ป้าย DO NOT USE LIFT – ลิฟท์ขนส่งสินค้าห้ามใช้โดยสาร
 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT USE LIFT – ลิฟท์ขนส่งสินค้าห้ามใช้โดยสาร

ป้าย : PS13-1

รหัสสินค้า : PS13-130CAL

Commercial Grade

 • ป้าย DO NOT USE LIFT – ลิฟท์ขนส่งสินค้าห้ามใช้โดยสาร
 • ขนาด 30 x 45 ซม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top