DO NOT USE LIFT – ลิฟท์ขนส่งสินค้าห้ามใช้โดยสาร

320.00฿

รหัสสินค้า : PS13-120EAL

Engineer Grade

  • ป้าย DO NOT USE LIFT – ลิฟท์ขนส่งสินค้าห้ามใช้โดยสาร
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT USE LIFT – ลิฟท์ขนส่งสินค้าห้ามใช้โดยสาร

ป้าย : PS13-1

รหัสสินค้า : PS13-120EAL

Engineer Grade

  • ป้าย DO NOT USE LIFT – ลิฟท์ขนส่งสินค้าห้ามใช้โดยสาร
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top