DO NOT OPERATE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต

320.00฿

รหัสสินค้า : PS1230EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT OPERATE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DO NOT OPERATE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต

ป้าย : PS12

รหัสสินค้า : PS1230EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT OPERATE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเดินเครื่องก่อนได้รับอนุญาต
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top