DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต

320.00฿

รหัสสินค้า : PS1130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต

ป้าย : PS11

รหัสสินค้า : PS1130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top