DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต

240.00฿

ป้าย : PS11

รหัสสินค้า : PS1120EST

  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต

ป้าย : PS11

รหัสสินค้า : PS1120EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT OPEN VALVE WITHOUT PERMISSION – ห้ามเปิดวาล์วก่อนได้รับอนุญาต
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 20 × 30 cm

Title

Go to Top