NO MOBILE PHONE – ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

320.00฿

รหัสสินค้า : PS08-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO MOBILE PHONE – ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

NO MOBILE PHONE – ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

ป้าย : PS08-1

รหัสสินค้า : PS08-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO MOBILE PHONE – ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top