NO MOBILE PHONE – ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

240.00฿

รหัสสินค้า : PS08-120EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO MOBILE PHONE – ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO MOBILE PHONE – ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ

ป้าย : PS08-1

รหัสสินค้า : PS08-120EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO MOBILE PHONE – ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top