DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

140.00฿

รหัสสินค้า : PS07-220CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์

ป้าย : PS07-2

รหัสสินค้า : PS07-220CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ DO NOT CAR ENTRY – ห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • แผ่นหน้าใช้สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาด 20 × 30 cm

Title

Go to Top