NO EATING OR DRINKING – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

140.00฿

รหัสสินค้า : PS06-120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO EATING OR DRINKING – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO EATING OR DRINKING – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม

ป้าย : PS06-1

รหัสสินค้า : PS06-120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO EATING OR DRINKING – ห้ามรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top