NO PHOTOGRAPH – ห้ามถ่ายรูป

240.00฿

รหัสสินค้า : PS0520EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO PHOTOGRAPH – ห้ามถ่ายรูป
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียดเพิ่มเติม

NO PHOTOGRAPH – ห้ามถ่ายรูป

ป้าย : PS05

รหัสสินค้า : PS0520EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์ NO PHOTOGRAPH – ห้ามถ่ายรูป
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Title

Go to Top