NO SMOKING – ห้ามสูบบุหรี่

240.00฿

ป้าย : PS01

รหัสสินค้า : PS0120EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ NO SMOKING – ห้ามสูบบุหรี่
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M -ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

NO SMOKING – ห้ามสูบบุหรี่

ป้าย : PS01

รหัสสินค้า : PS0120EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ NO SMOKING – ห้ามสูบบุหรี่
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M -ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top