WEAR FACE SHIELD – สวมกระบังหน้านิรภัย

240.00฿

รหัสสินค้า : MS0730CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR FACE SHIELD – สวมกระบังหน้านิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

WEAR FACE SHIELD – สวมกระบังหน้านิรภัย

ป้าย  :  MS07

รหัสสินค้า : MS0730CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR FACE SHIELD – สวมกระบังหน้านิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top