WEAR FACE SHIELD – ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

320.00฿

รหัสสินค้า : MS07-230EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR FACE SHIELD – ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

WEAR FACE SHIELD – ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า

ป้าย  :  MS07-2

รหัสสินค้า : MS07-230EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR FACE SHIELD – ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top