WEAR HAND PROTECTION – สวมถุงมือนิรภัย

320.00฿

รหัสสินค้า : MS0630EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR HAND PROTECTION – สวมถุงมือนิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

WEAR HAND PROTECTION – สวมถุงมือนิรภัย

ป้าย  :  MS06

รหัสสินค้า : MS0630EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR HAND PROTECTION – สวมถุงมือนิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top