WEAR EAR PLUG – สวมที่อุดหู

240.00฿

รหัสสินค้า : MS05-130CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR EAR PLUG – สวมที่อุดหู
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

WEAR EAR PLUG – สวมที่อุดหู

ป้าย  :  MS05-1

รหัสสินค้า : MS05-130CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR EAR PLUG – สวมที่อุดหู
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top