WEAR EAR PROTECTION – ต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องหู

320.00฿

รหัสสินค้า : MS04-320EAL

ENGINEER GRADE

 • ป้าย WEAR EAR PROTECTION – ต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องหู
 • ขนาด 20×30ซม.
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

WEAR EAR PROTECTION – ต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องหู

ป้าย  :  MS04-3

รหัสสินค้า : MS04-320EAL

ENGINEER GRADE

 • ป้าย WEAR EAR PROTECTION – ต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องหู
 • ขนาด 20×30ซม.
 • แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม.
 • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
 • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
 • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top