WEAR SAFETY GLASSES – สวมแว่นตานิรภัย

320.00฿

รหัสสินค้า : MS0330EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR SAFETY GLASSES – สวมแว่นตานิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเค

คำอธิบาย

WEAR SAFETY GLASSES – สวมแว่นตานิรภัย

ป้าย  :  MS03

รหัสสินค้า : MS0330EST

ENGINEER GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR SAFETY GLASSES – สวมแว่นตานิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – ENGINEER GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top