WEAR FOOT PROTECTION – สวมรองเท้านิรภัย

140.00฿

รหัสสินค้า : MS0220CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR FOOT PROTECTION – สวมรองเท้านิรภัย
  • ขนาด 20×30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

WEAR FOOT PROTECTION – สวมรองเท้านิรภัย

ป้าย  :  MS02

รหัสสินค้า : MS0220CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR FOOT PROTECTION – สวมรองเท้านิรภัย
  • ขนาด 20×30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top