WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย

240.00฿

รหัสสินค้า : MS0130CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

รายละเอียด

WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย

ป้าย  :  MS01

รหัสสินค้า : MS0130CST

COMMERCIAL GRADE

  • สติ๊กเกอร์ WEAR HEAD PROTECTION – สวมหมวกนิรภัย
  • ขนาด 30×45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – COMMERCIAL GRADE
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top