PS01-1 : เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท

รายละเอียดสินค้า

**ก่อนที่ลูกค้าจะกดสั่งสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อนกดสั่งด้วยนะคะ อาทิ เช่น ชนิดของป้าย แผ่นรองป้าย และขนาดป้าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ**
**หมายเหตุ** ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 PS01-120CAL ป้าย เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 20×30 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 180
สั่งซื้อ
2 PS01-120CAC ป้าย เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 20×30 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 180
สั่งซื้อ
3 PS01-120EAL ป้าย เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 20×30 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 240
สั่งซื้อ
4 PS01-120EAC ป้าย เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 20×30 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 240
สั่งซื้อ
5 PS01-120CST สติ๊กเกอร์ เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 20×30 ซม., COMMERCIAL GRADE 105
สั่งซื้อ
6 PS01-120EST  สติ๊กเกอร์ เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 20×30 ซม., ENGINEER GRADE 180
สั่งซื้อ
7 PS01-130CAL ป้าย เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 30×45 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 360
สั่งซื้อ
8 PS01-130CAC ป้าย เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 30×45 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 360
สั่งซื้อ
9 PS01-130EAL ป้าย เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 30×45 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 420
สั่งซื้อ
10 PS01-130EAC ป้าย เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 30×45 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 420
สั่งซื้อ
11 PS01-130CST สติ๊กเกอร์ เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 30×45 ซม., COMMERCIAL GRADE 180
สั่งซื้อ
12 PS01-130EST สติ๊กเกอร์ เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2,000 บาท, ขนาด 30×45 ซม., ENGINEER GRADE 240
สั่งซื้อ
ย้อนกลับ CATEGORY [PHOHIBITION SIGNS]