รายละเอียดสินค้า

**ก่อนที่ลูกค้าจะกดสั่งสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อนกดสั่งด้วยนะคะ อาทิ เช่น ชนิดของป้าย แผ่นรองป้าย และขนาดป้าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ**
**หมายเหตุ** : ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

NFPA01 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “ก๊าซ LPG”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA0180CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA0180CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA0180EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA0180EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA0180CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA0180EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA02 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “กรดซัลฟูริค”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA0280CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA0280CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA0280EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA0280EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA0280CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA0280EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA03 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “โซเดียมไฮโปคลอไรด์”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA0380CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA0380CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA0380EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA0380EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA0380CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA0380EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA04 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “กรดเกลือ”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA0480CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA0480CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA0480EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA0480EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA0480CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA0480EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA05 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “ออกซิเจนเหลว”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA0580CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA0580CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA0580EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA0580EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA0580CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA0580EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA06 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “อาร์กอนเหลว”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA0680CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA0680CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA0680EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA0680EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA0680CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA0680EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA07 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “ไนโตรเจนเหลว”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA0780CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA0780CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA0780EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA0780EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA0780CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA0780EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA08 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “แก๊สไข่เน่า”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA0880CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA0880CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA0880EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA0880EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA0880CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA0880EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA09 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “คาร์บอนไดออกไซด์”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA0980CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA0980CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA0980EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA0980EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA0980CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA0980EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA10 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “กรดไนตริก”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1080CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA1080CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA1080EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA1080EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA1080CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA1080EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA11 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “โซเดียมไฮดรอกไซด์”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1180CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA1180CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA1180EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA1180EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA1180CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA1180EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ

NFPA11-1 | ความรุนแรงของอันตรายของสารเคมี “แอมโมเนีย”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA11-180CAL 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,250
สั่งซื้อ
2 NFPA11-180CAC 80×90 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,250
สั่งซื้อ
3 NFPA11-180EAL 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,000
สั่งซื้อ
4 NFPA11-180EAC 80×90 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,000
สั่งซื้อ
5 NFPA11-180CST 80×90 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,750
สั่งซื้อ
6 NFPA11-180EST 80×90 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ