รายละเอียดสินค้า

**ก่อนที่ลูกค้าจะกดสั่งสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อนกดสั่งด้วยนะคะ อาทิ เช่น ชนิดของป้าย แผ่นรองป้าย และขนาดป้าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ**
**หมายเหตุ** : ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

NFPA12 | SULFURIC ACID – กรดกำมะถัน

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1237.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA1237.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA1237.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA1237.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA1237.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA1237.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ

NFPA13 |  “กรดไนตริก”

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1337.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA1337.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA1337.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA1337.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA1337.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA1337.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ

NFPA14 | SODIUM HYDROXIDE

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1437.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA1437.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA1437.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA1437.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA1437.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA1437.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ
NFPA15 | Carbon Dioxide Gas – ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1537.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA1537.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA1537.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA1537.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA1537.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA1537.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ

NFPA16 | Nitrogen Gas – ก๊าซไนโตเจน

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1637.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA1637.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA1637.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA1637.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA1637.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA1637.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ

NFPA17 | Ammonia – แอมโมเนีย

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1737.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA1737.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA1737.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA1737.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA1737.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA1737.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ

NFPA18 | Hydrogen – ไฮโดรเจน

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1837.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA1837.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA1837.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA1837.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA1837.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA1837.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ

NFPA19 | SULFURIC ACID – กรดซัลฟูริค

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA1937.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA1937.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA1937.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA1937.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA1937.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA1937.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ

NFPA20 | DIESEL – ดีเซล

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA2037.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA2037.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA2037.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA2037.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA2037.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA2037.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ
NFPA21 | HYDROCHLORIC ACID – กรดไฮโดรคลอริค
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA2137.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA2137.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA2137.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA2137.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA2137.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA2137.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ

NFPA22 | LPG – ก๊าซ

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA2237.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA2237.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA2237.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA2237.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA2237.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA2237.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ

NFPA23 | ARGON – ก๊าซอาร์กอน 

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 NFPA2337.5CAL 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 450
สั่งซื้อ
2 NFPA2337.5CAC 37.5×45 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 450
สั่งซื้อ
3 NFPA2337.5EAL 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 600
สั่งซื้อ
4 NFPA2337.5EAC 37.5×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 600
สั่งซื้อ
5 NFPA2337.5CST 37.5×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 270
สั่งซื้อ
6 NFPA2337.5EST 37.5×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 420
สั่งซื้อ