รายละเอียดสินค้า

**ก่อนที่ลูกค้าจะกดสั่งสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อนกดสั่งด้วยนะคะ อาทิ เช่น ชนิดของป้าย แผ่นรองป้าย และขนาดป้าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ**
**หมายเหตุ** : ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

MP01 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP013060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP013060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP013060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP013060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP013060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP013060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP02 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP023060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP023060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP023060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP023060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP023060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP023060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP03 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP033060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP033060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP033060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP033060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP033060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP033060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP04 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP044060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP044060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP044060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP044060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP044060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP044060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP05 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP054060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP054060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP054060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP054060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP054060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP054060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP06 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP064060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP064060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP064060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP064060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP064060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP064060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP07 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP074060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP074060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP074060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP074060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP074060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP074060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP08 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP084060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP084060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP084060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP084060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP084060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP084060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP09 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP094060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP094060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP094060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP094060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP094060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP094060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP10 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP103060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP103060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP103060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP103060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP103060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP103060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP11 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP113060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP113060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP113060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP113060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP113060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP113060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP12 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP123060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP123060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP123060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP123060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP123060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP123060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP13 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP134060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP134060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP134060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP134060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP134060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP134060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP14 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP1460120CAL 60×120 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,100
สั่งซื้อ
2 MP1460120CAC 60×120 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,100
สั่งซื้อ
3 MP1460120EAL 60×120 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,550
สั่งซื้อ
4 MP1460120EAC 60×120 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,550
สั่งซื้อ
5 MP1460120CST 60×120 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,600
สั่งซื้อ
6 MP1460120EST 60×120 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,250
สั่งซื้อ
MP15 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP154060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP154060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP154060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP154060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP154060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP154060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP16 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP163060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP163060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP163060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP163060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP163060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP163060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP17 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP173060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP173060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP173060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP173060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP173060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP173060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP18 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP184060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP184060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP184060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP184060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP184060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP184060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP19 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP196060CAL 60×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,050
สั่งซื้อ
2 MP196060CAC 60×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,050
สั่งซื้อ
3 MP196060EAL 60×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,275
สั่งซื้อ
4 MP196060EAC 60×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,275
สั่งซื้อ
5 MP196060CST 60×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 800
สั่งซื้อ
6 MP196060EST 60×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,050
สั่งซื้อ
MP20 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP204060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP204060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP204060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP204060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP204060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP204060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP21 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP214060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP214060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP214060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP214060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP214060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP214060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP22 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP224060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP224060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP224060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP224060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP224060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP224060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP23 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP234060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP234060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP234060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP234060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP234060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP234060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP24 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP243060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP243060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP243060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP243060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP243060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP243060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP25 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP253060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP253060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP253060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP253060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP253060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP253060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP26 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP263060CAL 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 525
สั่งซื้อ
2 MP263060CAC 30×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 525
สั่งซื้อ
3 MP263060EAL 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 640
สั่งซื้อ
4 MP263060EAC 30×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 640
สั่งซื้อ
5 MP263060CST 30×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 400
สั่งซื้อ
6 MP263060EST 30×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 525
สั่งซื้อ
MP27 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP274060CAL 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 700
สั่งซื้อ
2 MP274060CAC 40×60 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 700
สั่งซื้อ
3 MP274060EAL 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 850
สั่งซื้อ
4 MP274060EAC 40×60 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 850
สั่งซื้อ
5 MP274060CST 40×60 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 550
สั่งซื้อ
6 MP274060EST 40×60 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 700
สั่งซื้อ
MP28 | ASSEMBLY POINT – ป้ายจุดรวมพล
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 MP2830120CAL 30×120 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,050
สั่งซื้อ
2 MP2830120CAC 30×120 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,050
สั่งซื้อ
3 MP2830120EAL 30×120 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,275
สั่งซื้อ
4 MP2830120EAC 30×120 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,275
สั่งซื้อ
5 MP2830120CST 30×120 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 800
สั่งซื้อ
6 MP2830120EST 30×120 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรอง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,025
สั่งซื้อ