ป้ายที่อับอากาศ | ป้ายออกแบบตามใจลูกค้า

**หมายเหตุ** เนื่องจากเป็นป้ายออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ ดังนั้นลูกค้าต้องติดต่อเข้ามาทางร้านเท่านั้นนะคะ เพื่อติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ค่ะ

ตัวอย่างป้าย

GS01 | DANGER

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย
1 GS0120CAL 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 180
2 GS0120CAC 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 180
3 GS0120EAL 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 240
4 GS0120EAC 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 240
5 GS0120CST 20×30 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 105
6 GS0120EST 20×30 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
 7 GS0130CAL 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 360
8 GS0130CAC 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 360
9 GS0130EAL 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 420
10 GS0130EAC 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 420
11 GS0130CST 30×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
12 GS0130EST 30×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 240


**หมายเหตุ**
เนื่องจากเป็นป้ายออกแบบข้อความตามที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้าสนใจป้ายตามรูปแบบตัวอย่าง ให้ติดต่อเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะ ทางร้านขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

GS02 | อันตราย

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย
1 GS0220CAL 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 180
2 GS0220CAC 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 180
3 GS0220EAL 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 240
4 GS0220EAC 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 240
5 GS0220CST 20×30 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 105
6 GS0220EST 20×30 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
 7 GS0230CAL 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 360
8 GS0230CAC 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 360
9 GS0230EAL 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 420
10 GS0230EAC 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 420
11 GS0230CST 30×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
12 GS0230EST 30×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 240


**หมายเหตุ**
เนื่องจากเป็นป้ายออกแบบข้อความตามที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้าสนใจป้ายตามรูปแบบตัวอย่าง ให้ติดต่อเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะ ทางร้านขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

GS03 | NOTICE

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย
1 GS0320CAL 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 180
2 GS0320CAC 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 180
3 GS0320EAL 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 240
4 GS0320EAC 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 240
5 GS0320CST 20×30 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 105
6 GS0320EST 20×30 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
 7 GS0330CAL 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 360
8 GS0330CAC 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 360
9 GS0330EAL 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 420
10 GS0330EAC 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 420
11 GS0330CST 30×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
12 GS0330EST 30×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 240


**หมายเหตุ**
เนื่องจากเป็นป้ายออกแบบข้อความตามที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้าสนใจป้ายตามรูปแบบตัวอย่าง ให้ติดต่อเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะ ทางร้านขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

GS04 | CAUTION

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย
1 GS0420CAL 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 180
2 GS0420CAC 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 180
3 GS0420EAL 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 240
4 GS0420EAC 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 240
5 GS0420CST 20×30 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 105
6 GS0420EST 20×30 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
 7 GS0430CAL 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 360
8 GS0430CAC 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 360
9 GS0430EAL 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 420
10 GS0430EAC 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 420
11 GS0430CST 30×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
12 GS0430EST 30×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 240


**หมายเหตุ**
เนื่องจากเป็นป้ายออกแบบข้อความตามที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้าสนใจป้ายตามรูปแบบตัวอย่าง ให้ติดต่อเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะ ทางร้านขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

GS05 | คำเตือน

ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย
1 GS0520CAL 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 180
2 GS0520CAC 20×30 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 180
3 GS0520EAL 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 240
4 GS0520EAC 20×30 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 240
5 GS0520CST 20×30 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 105
6 GS0520EST 20×30 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
 7 GS0530CAL 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 360
8 GS0530CAC 30×45 cm., Commercial Grade,  แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 360
9 GS0530EAL 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 420
10 GS0530EAC 30×45 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 420
11 GS0530CST 30×45 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 180
12 GS0530EST 30×45 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 240


**หมายเหตุ**
เนื่องจากเป็นป้ายออกแบบข้อความตามที่ลูกค้าต้องการ หากลูกค้าสนใจป้ายตามรูปแบบตัวอย่าง ให้ติดต่อเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เราได้เลยนะคะ ทางร้านขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ