FS02-6 : ถังดับเพลิง CO2

รายละเอียดสินค้า

**ก่อนที่ลูกค้าจะกดสั่งสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อนกดสั่งด้วยนะคะ อาทิ เช่น ชนิดของป้าย แผ่นรองป้าย และขนาดป้าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ**
**หมายเหตุ** ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 FS02-620CAL ป้ายถังดับเพลิง CO2, ขนาด 20×30 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 180
สั่งซื้อ
2 FS02-620CAC ป้ายถังดับเพลิง CO2, ขนาด 20×30 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 180
สั่งซื้อ
3 FS02-620EAL ป้ายถังดับเพลิงCO2, ขนาด 20×30 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 240
สั่งซื้อ
4 FS02-620EAC ป้ายถังดับเพลิง CO2, ขนาด 20×30 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 240
สั่งซื้อ
5 FS02-620CST สติ๊กเกอร์ถังดับเพลิง CO2, ขนาด 20×30 ซม., COMMERCIAL GRADE 105
สั่งซื้อ
6 FS02-620EST  สติ๊กเกอร์ถังดับเพลิง CO2,  ขนาด 20×30 ซม., ENGINEER GRADE 180
สั่งซื้อ
7 FS02-630CAL ป้ายถังดับเพลิง CO2, ขนาด 30×45 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 360
สั่งซื้อ
8 FS02-630CAC ป้ายถังดับเพลิง CO2, ขนาด 30×45 ซม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 360
สั่งซื้อ
9 FS02-630EAL ป้ายถังดับเพลิง CO2, ขนาด 30×45 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 420
สั่งซื้อ
10 FS02-630EAC ป้ายถังดับเพลิง CO2, ขนาด 30×45 ซม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 420
สั่งซื้อ
11 FS02-630CST สติ๊กเกอร์ถังดับเพลิง CO2, ขนาด 30×45 ซม., COMMERCIAL GRADE 180
สั่งซื้อ
12 FS02-630EST สติ๊กเกอร์ถังดับเพลิง CO2, ขนาด 30×45 ซม., ENGINEER GRADE 240
สั่งซื้อ
ย้อนกลับ CATEGORY [FIRE EQUIPEMENT SIGNS]