FS01-4 : ปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน

รายละเอียดสินค้า

**ก่อนที่ลูกค้าจะกดสั่งสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อนกดสั่งด้วยนะคะ อาทิ เช่น ชนิดของป้าย แผ่นรองป้าย และขนาดป้าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ**
**หมายเหตุ** ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 FS01-420CST สติ๊กเกอร์ปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 20×30 ซ.ม., COMMERCIAL GRADE 105
สั่งซื้อ
2 FS01-420EST สติ๊กเกอร์ปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน ,ขนาด 20×30 ซ.ม. , ENGINEER GRADE 180
สั่งซื้อ
3 FS01-430CST สติ๊กเกอร์ปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 30×45 ซ.ม., COMMERCIAL GRADE 180
สั่งซื้อ
4 FS01-430EST สติ๊กเกอร์ปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 30×45 ซ.ม.,ENGINEER GRADE 240
สั่งซื้อ
5 FS01-420CAL ป้ายปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 20×30 ซ.ม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 180
สั่งซื้อ
6 FS01-420EAL ป้ายปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน,ขนาด 20×30 ซ.ม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 240
สั่งซื้อ
7 FS01-430CAL ป้ายปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 30×45 ซ.ม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 360
สั่งซื้อ
8 FS01-430EAL ป้ายปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 30×45 ซ.ม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 ม.ม. 420
สั่งซื้อ
9 FS01-420CAC ป้ายปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 20×30 ซ.ม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 180
สั่งซื้อ
10 FS01-420EAC ป้ายปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 20×30 ซ.ม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 240
สั่งซื้อ
11 FS01-430CAC ป้ายปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 30×45 ซ.ม., COMMERCIAL GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 360
สั่งซื้อ
12 FS01-430EAC ป้ายปุ่มกดสัญญาณฉุกเฉิน, ขนาด 30×45 ซ.ม., ENGINEER GRADE, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 ม.ม. 420
สั่งซื้อ
ย้อนกลับ CATEGORY [FIRE EQUIPEMENT SIGNS]