รายละเอียดสินค้า

**ก่อนที่ลูกค้าจะกดสั่งสินค้า ให้ลูกค้าทุกท่านอ่านรายละเอียดของสินค้าก่อนกดสั่งด้วยนะคะ อาทิ เช่น ชนิดของป้าย แผ่นรองป้าย และขนาดป้าย ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ**
**หมายเหตุ** ราคาสินค้านี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 DS0160170CAL “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 60X170 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,950
สั่งซื้อ
2 DS0160170CAC “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 60X170 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,950
สั่งซื้อ
3 DS0160170EAL “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 60X170 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 3,600
สั่งซื้อ
4 DS0160170EAC “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 60X170 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 3,600
สั่งซื้อ
5 DS0160170CST “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 60X170 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,325
สั่งซื้อ
6 DS0160170EST “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 60X170 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 2,950
สั่งซื้อ
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 DS0240170CAL “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X170 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,980
สั่งซื้อ
2 DS0240170CAC “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X170 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,980
สั่งซื้อ
3 DS0240170EAL “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X170 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 2,400
สั่งซื้อ
4 DS0240170EAC “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X170 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 2,400
สั่งซื้อ
5 DS0240170CST “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X170 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,550
สั่งซื้อ
6 DS0240170EST “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X170 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,980
สั่งซื้อ
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 DS0340122CAL “ยาเสพติดคร่าชีวิต ผิดกฎหมาย ทำลายชาติ”, ขนาด 40X122 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,400
สั่งซื้อ
2 DS0340122CAC “ยาเสพติดคร่าชีวิต ผิดกฎหมาย ทำลายชาติ”, ขนาด 40X122 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,400
สั่งซื้อ
3 DS0340122EAL “ยาเสพติดคร่าชีวิต ผิดกฎหมาย ทำลายชาติ”, ขนาด 40X122 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,700
สั่งซื้อ
4 DS0340122EAC “ยาเสพติดคร่าชีวิต ผิดกฎหมาย ทำลายชาติ”, ขนาด 40X122 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,700
สั่งซื้อ
5 DS0340122CST “ยาเสพติดคร่าชีวิต ผิดกฎหมาย ทำลายชาติ”, ขนาด 40X122 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,100
สั่งซื้อ
6 DS0340122EST “ยาเสพติดคร่าชีวิต ผิดกฎหมาย ทำลายชาติ”, ขนาด 40X122 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,400
สั่งซื้อ
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 DS0440122CAL “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,400
สั่งซื้อ
2 DS0440122CAC “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,400
สั่งซื้อ
3 DS0440122EAL “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,700
สั่งซื้อ
4 DS0440122EAC “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,700
สั่งซื้อ
5 DS0440122CST “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,100
สั่งซื้อ
6 DS0440122EST “สถานประกอบการนี้อยู่ภายใต้บังคับกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,400
สั่งซื้อ
ลำดับที่ รหัสสินค้า รายละเอียด ราคาต่อหน่วย สั่งซื้อ
1 DS0540122CAL “โรงงานทั่วไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,400
สั่งซื้อ
2 DS0540122CAC “โรงงานทั่วไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Commercial Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,400
สั่งซื้อ
3 DS0540122EAL “โรงงานทั่วไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอลูมิเนียม หนา 2 mm. 1,700
สั่งซื้อ
4 DS0540122EAC “โรงงานทั่วไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Engineer Grade, แผ่นรองหลังอะคริลิค หนา 3 mm. 1,700
สั่งซื้อ
5 DS0540122CST “โรงงานทั่วไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Commercial Grade, ไม่มีแผ่นหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,100
สั่งซื้อ
6 DS0540122EST “โรงงานทั่วไทย ร่วมต้านภัยยาเสพติด”, ขนาด 40X122 cm., Engineer Grade, ไม่มีแผ่นรองหลัง (เฉพาะสติ๊กเกอร์) 1,400
สั่งซื้อ