ความรู้เรื่องสติ๊กเกอร์ 3M

การเปรียบเทียบคุณสมบัติแผ่นสะท้อนแสง 3M ระหว่าง

 • ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรดพริสเมติก (3M Scotchlite™  |  Engineer Grade Prismatic [EGP])
 • ชนิด เอ็นจิเนียร์เกรด (3M Scotchlite™  |  Engineer Grade [EG])
 • ชนิด คอมเมอร์เชียลเกรด (3M Scotchlite™  |  Commercial Grade Series 610 [S610])
คุณสมบัติ คอมเมอร์เชียลเกรด [S610] เอ็นจิเนียร์เกรด [EG] เอ็นจิเนียร์พริสเมติก [EGP]
โครงสร้าง Enclosed Lens เคลือบด้วยไอโลหะ ปิดทับด้วยฟิล์มโปร่งใส Enclosed Lens เคลือบด้วยไอโลหะ ปิดทับด้วยฟิล์มโปร่งใส Prismatic Lens หรือ Cube Corner ผิวหน้าเคลือบทับด้วยเรซินสังเคราะห์ที่มีความแข็งแรงและทนทานมากกว่า EG และ S610
ลักษณะภายนอกที่มองเห็น ไม่มีลวดลาย ไม่มีลวดลาย มีลายเป็นรูป สี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด และสัญลักษณ์ “EGP” ที่ด้านหน้า เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบวัสดุป้องกันการนำ S610 มาส่งมอบงานที่ราคา EG
ลักษณะผิวหน้า ผิวหน้าเรียบเป็นมัน เนื้อหยาบ มีลักษณะคล้ายกากเพชร หรือสีเมทัลลิค หรือ สีลูไซต์ของรถยนต์ ผิวหน้าเรียบเป็นมัน ผิวละเอียด ผิวหน้าเรียบมัน ลดการจับตัวของฝุ่นละออง ทำความสะอาดได้ง่าย
หมายเลขผลิตภัณฑ์  หมายเลขผลิตภัณฑ์ 610-xx โดย xx คือ หมายเลขระบุสีของผลิตภัณฑ์

 • 610-10 สีขาว
 • 610-11 สีเหลือง
 • 610-12 สีแดง
 • 610-15 สีน้ำเงิน
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 32xx โดย xx คือ หมายเลขระบุสี

 • 3290 สีขาว
 • 3271 สีเหลือง
 • 3272 สีแดง
 • 3275 สีน้ำเงิน
 • 3277 สีเขียว
 • CW84 สีส้ม
หมายเลขผลิตภัณฑ์ 34xx โดย xx คือ หมายเลขระบุสีของผลิตภัณฑ์

 • 3430 สีขาว
 • 3431 สีเหลือง
 • 3432 สีแดง
 • 3435 สีน้ำเงิน
 • 3437 สีเขียว
วัสดุปิดหลัง และข้อความวัสดุปิดหลัง  เป็นกระดาษเคลือบมัน มีข้อความ “3M 610 Series”  เป็นกระดาษเคลือบมันมีข้อความ “Scotchlite™ Reflective Sheeting 3M”

   

 เป็นแผ่นพลาสติก
สัมประสิทธิการสะท้อนแสง ที่มุม 0.2ο/-4ο (หน่วยแคนเดลาต่อลักซ์ต่อตารางเมตร)  ตัวอย่าง เช่น สีขาว 50 CPL  ตัวอย่าง เช่น มอก.606-2549 แบบที่ 1 เกณฑ์กำหนดของค่าการสะท้อนแสงสำหรับสีขาว คือ 70 CPL


ตัวอย่าง ค่ารายงานผลสีขาว 87 CPL (ตามรายงานทดสอบกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

ตัวอย่าง เช่น มอก.606-2549 แบบที่ 1 เกณฑ์กำหนดของค่าการสะท้อนแสงสำหรับสีขาว คือ 70 CPL


ตัวอย่าง ค่ารายงานผลสีขาว 149 CPL (ตามรายงานทดสอบกรมวิทยาศาสตร์บริการ)

คุณภาพและประสิทธิภาพการยึดติดของกาว เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอกระยะสั้น หรืองานภายในอาคารที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมน้อย ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่า Commercial Grade ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งานได้ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดีกว่า Commercial Grade
วัตถุประสงค์การใช้งาน
 •  ป้ายที่ต้องการใช้งานภายนอกอาคารนาน 18 เดือน
 • ป้ายที่มีการใช้งานภายในอาคาร
 • งานตกแต่ง, งานโฆษณา
 • งานป้ายชั่วคราว
 • ป้ายที่มีความทนทาน สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี ประหยัดการลงทุน และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำงาน
 • ป้ายที่สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 
 • ป้ายที่มีความทนทาน สามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ มีอายุการใช้งานนาน 5 ปี ประหยัดการลงทุน และช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการบริหารเวลาการทำงาน
 • ป้ายที่สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน และภายนอกอาคาร เครื่องหมายสัญลักษณ์ ป้ายจราจรต่างๆ และป้ายความปลอดภัย 
มาตรฐานรับรอง  ไม่มีมาตรฐานรับรอง
 •  ASTM D4956 Type 1
 • มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1
 • มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง
 •  ASTM D4956 Type 1
 • มอก. 606-2549 แผ่นสะท้อนแสง แบบที่ 1
 • มอก. 674-2552 ป้ายจราจรสะท้อนแสง
วิธีการผลิตป้ายจราจร ใช้ได้ทั้งวิธี

 • ติดทับด้วยแผ่นสะท้อนแสงสีที่ต่างกัน
 • ติดทับด้วยฟิล์มโปร่งแสง (EC Film)
 • การพิมพ์ด้วยหมึกโปร่งแสง 3M Series 990
 ใช้ได้ทั้งวิธี

 • ติดทับด้วยแผ่นสะท้อนแสงสีต่างกัน
 • ติดทับด้วยฟิล์มโปร่งแสง (EC Film)
 • การพิมพ์ด้วยหมึกโปร่งแสง 3M Series 8801
ใช้ได้ทั้งวิธี

 • ติดทับด้วยแผ่นสะท้อนแสงสีต่างกัน
 • ติดทับด้วยฟิล์มโปร่งแสง (EC Film)
 • การพิมพ์ด้วยหมึกโปร่งแสง 3M Series 8801
อายุการใช้งาน (การรับประกัน)  18 เดือน

เงื่อนไข : การไม่หลุดล่อนของกาว และค่าสะท้อนแสงจาะต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของค่าเริ่มต้น (เช่น สีขาว ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 25 CPL) เมื่อป้ายได้รับการผลิตตามข้อแนะนำที่ถูกต้องของ 3M

5 ปี (3 ปีสำหรับสีส้ม CW84)

เงื่อนไข : การไม่หลุดล่อนของกาว และค่าสะท้อนแสงจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของค่าเริ่มต้น (เช่น สีขาว ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 35 CPL) เมื่อป้ายได้รับการผลิตตามข้อแนะนำที่ถูกต้องของ 3M

5 ปี

เงื่อนไข : การไม่หลุดล่อนของกาว และค่าสะท้อนแสงจะต้องไม่ต่ำกว่า 50% ของค่าเริ่มต้น (เช่น สีขาว ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 35 CPL) เมื่อป้ายได้รับการผลิตตามข้อแนะนำที่ถูกต้องของ 3M