สติ๊กเกอร์ซีทรู

ใช้สำหรับติดฝั่งด้านนอกของกระจกตัวอาคาร ติดเพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เพิ่มจุดสนใจด้วยภาพที่สวยงาม และความคมชัดของงานพิมพ์ ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ช่วยลดแสงสว่างจ้าจากภายนอกสู่ภายใน เป็นการช่วยถนอมสายตาของบุคคลที่นั่งทำงานอยู่ด้านใน อีกทั้งยังช่วยบดบังสายตาจากผู้ไม่หวังดี หรือกลุ่มมิจฉาชีพให้ไม่สามารถมองเห็นทรัพย์สินของเราได้ง่ายๆ อีกด้วย

ด้วยคุณลักษณะของตัวสติ๊กเกอร์ที่มีรูพรุนขนาดเล็กจำนวนมาก เมื่อมองจากระยะไกลจะไม่เห็นรูพรุนเหล่านั้น ส่งผลให้บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นภาพงานพิมพ์ได้อย่างชัดเจน คมชัด แต่ไม่สามารถมองผ่านเข้ามาภายในได้โดยง่าย แต่ในทางกลับกันบุคคลที่อยู่ห้องด้านในสามารถมองทะลุผ่านออกไปภายนอกได้อย่างชัดเจน เสมือนไม่มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่กระจก

ความสามารถในการยึดติดสูง แต่หากต้องการเปลี่ยน ก็ทำได้อย่างง่ายดาย ไม่ทิ้งคราบ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถลอกเปลี่ยนภาพโฆษณา เพื่อชนะการแข่งขันทางธุรกิจ เปลี่ยนง่ายทำได้ทันสถานะการณ์ และบ่อยครั้งตามความต้องการ เพื่อสนับสนุนการสร้างยอดขายแบบมืออาชีพ

ด้วยคุณสมบัติเฉพาะที่สร้างคุณประโยชน์หลากหลายนี้ ส่งผลให้สติ๊กเกอร์ชนิดนี้ ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างประเภทธุรกิจได้เลือกใช้สติ๊กเกอร์ซีทรู ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านทำผม ร้านเสริมสวย ธุรกิจโรงแรม สถาบันการศึกษา ตลอดจนธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น

หมายเหตุ : สติ๊กเกอร์ชนิดนี้สามารถโชว์คุณสมบัติได้ดีในสภาวะกลางวัน เนื่องจากบริเวณภายนอกตัวอาคารจะมีความเข้มแสงมากกว่าภายในอาคาร