DANGER AREA – พื้นที่อันตราย

320.00฿

รหัสสินค้า : WS09-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์DANGER AREA – พื้นที่อันตราย
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DANGER AREA – พื้นที่อันตราย

ป้าย : WS09-1

รหัสสินค้า : WS09-130EST

Engineer Grade

  • สติ๊กเกอร์DANGER AREA – พื้นที่อันตราย
  • ขนาด 30 x 45 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Engineer Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งได้ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top