DANGER AREA – พื้นที่อันตราย

140.00฿

รหัสสินค้า : WS09-120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์DANGER AREA – พื้นที่อันตราย
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

คำอธิบาย

DANGER AREA – พื้นที่อันตราย

ป้าย : WS09-1

รหัสสินค้า : WS09-120CST

Commercial Grade

  • สติ๊กเกอร์DANGER AREA – พื้นที่อันตราย
  • ขนาด 20 x 30 ซม.
  • สติ๊กเกอร์ 3M – Commercial Grade
  • ใช้สำหรับติดตั้งภายในอาคาร
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณที่มีการสัมผัสโดยตรง หรือมีไอระเหยของสารเคมี

Go to Top